Niittäminen soveltuu hyvin kunnostustoimenpiteeksi rannoille, joissa kasvusto on vedenpinnan yläpuolella. Kasvit ovat ilmaversoisia, kuten järviruokoa, kortetta tai kaislaa.  

Kasvusto niitetään yleensä viuhkamaisesti rannasta poispäin. Niiton jälkeen veden kierto alueella paranee ja ranta alkaa puhdistua.   

Aiemmin niittämätön ranta kannattaa ensimmäisenä kesänä niittää kahdesti parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Vanhaa kasvustoa voidaan niittää myös talvella jään päältä. Yleensä kasvusto häviää niittämällä 3 – 5 vuodessa.

Niitot voidaan aloittaa kesäkuun lopulla lintujen pesintäkauden jälkeen ja niitä voidaan jatkaa elokuun loppupuolelle saakka.

Normaalisti niittoon ei tarvita lupaa. Jos kyseessä on erityisen suuri alue, on vesialueen omistajalta, yleensä jakokunnalta tai vastaavalta, pyydettävä lupa toimenpiteeseen.

Niitossa käytetään Truxor- monitoimilaitetta sekä pienempää veneellä liikuteltavaa niittokonetta. Niitetty kasvimassa haravoidaan ja nostetaan aina maalle tilaajan osoittamaan paikkaan.  Nostopaikan tulisi olla loiva ja kivetön, leveydeltään noin seitsemän metriä.
 

Niittotyön kestoon vaikuttaa kohteen kasvuston massa, pohjan laatu, esim. kivet sekä tuulen suunta. Keskimäärin yhden hehtaarin niittoon keruineen ja maalle nostoineen kuluu kolme tuntia.

Työn tilaaja voi nopeuttaa työskentelyä avustamalla esimerkiksi kasvimassan keräämisessä ja nostamisessa. Hyviä apuvälineitä ovat traktori ja tukkikoura sekä äes.

Vuokrattavissa on myös veneeseen kiinnitettävä harava sekä raivausnuotat, joilla voidaan uittaa niitetty massa sopivaan paikkaan.